Психотерапия в израиле

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Психіатрія

14.07.2020

Психіатрія

Ефективність ін’єкційних антипсихотиків тривалої дії при лікуванні пацієнтів із розладами шизофренічного спектра у реальних клінічних умовах

Шизофренія – ​тяжкий хронічний психічний розлад, що чинить негативний вплив на суспільство та створює значний соціально-економічний тягар для системи охорони здоров’я загалом. Це зумовлено раннім початком хвороби, її хронічною природою з розвитком частих рецидивів та госпіталізацій. V. Latorree et al. проаналізували ефективність терапії ін’єкційними антипсихотиками тривалої дії (LAI) порівняно з пероральними препаратами за частотою госпіталізацій, невідкладних та планових звернень до лікаря протягом 10-річного періоду в популяції пацієнтів із розладами шизофренічного спектра (РШС). …

10.07.2020

Неврологія
Психіатрія

Неврологічні ускладнення коронавірусної інфекції

Поширення небезпечних вірусів – ​чи не найпопулярніший сюжет апокаліптичних фільмів. Та всі ці сюжети людство пережило і в реальності – ​пошесті, що навіть крізь століття змушують людину завмирати й замислюватись. Історія пам’ятає багато страшних та спустошувальних епідемій….

10.07.2020

Психіатрія

Догляд та лікування в гострому періоді інсульту: необхідне, достатнє та межі дозволеного

Ця публікація містить огляд основних положень для організації догляду за пацієнтами в гострому періоді інсульту, що ґрунтуються на поточних рекомендаціях і найкращому клінічному досвіді. Це є доступним для вивчення в сучасній літературі, обговорюється фахівцями на різноманітних форумах, передається наочно при візитах та навчанні в успішних центрах тощо. …

10.07.2020

Психіатрія

Розлад із дефіцитом уваги та гіперактивністю: Ferrari з потужним двигуном і гальмами від велосипеда

У лютому 2020 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася Науково-практична конференція «ІІ Міжнародні консультації «Співпраця заради реформ у системі охорони психічного здоров’я». Ця визначна подія об’єднала вітчизняних і зарубіжних спеціалістів – ​лікарів, психологів, фахівців із соціальної роботи та педагогів – ​навколо обговорення останніх наукових досягнень і практичного досвіду роботи з дітьми, які мають розлад із дефіцитом уваги та гіперактивністю (РДУГ). Проблеми пацієнтів із РДУГ потребують комплексного розв’язання, розробки окремої політики, яка може об’єднати програми спеціалізованої психіатричної, неврологічної, загальномедичної допомоги, психологічні втручання на макро- та мікросоціальному рівнях, педагогічний супровід з урахуванням особливих освітніх проблем, низку заходів у галузі ювенальної юстиції тощо….

Как лечат психосоматические расстройства

Каждое заболевание в зависимости от диагноза имеет свои варианты лечения: лекарства или хирургические операции, но израильские врачи обычно стараются лечить человека в целом, учитывая психические и социальные факторы. Таким образом, лечение за рубежом с помощью психотерапии, направленное на ослабление стресса, тревоги, депрессии и т. д., может помочь быстрее выздороветь.

Психосоматическое расстройство связывает разум и тело. Это происходит таким образом, что на физиологическое функционирование организма влияют психологические напряжения, которые либо вызывают заболевание, либо ухудшают уже существующее заболевание. Это также известно как психофизиологическое расстройство. Неправильная стимуляция вегетативной нервной системы нарушает и ухудшает функциональность органов.

Точная причина развития психосоматического расстройства неизвестна. Исследования показывают, что физические расстройства, связанные с психическим стрессом, связаны с гиперактивностью нервных импульсов, посылаемых из мозга в другие части тела. Это часто вызывает выделение адреналина в кровь. Специфические генетические аберрации у человека могут быть причиной этого состояния также как и изменение метаболизма глюкозы, уровня аминокислот в сыворотке и т. д.

Влияние стресса: люди, которые испытывают стрессовые события: травмы, жестокое обращение, частые заболевания, страх, депрессия, гнев, вина, отсутствие безопасности и другие трудные ситуации особенно подвержены психосоматическому расстройству. Семейные обстоятельства: отсутствие родителей, поведение родителей по отношению к ребенку и трудности в отношениях часто являются причинами психосоматических расстройств.

Существует три основных категории психосоматических заболеваний. В первом случае человек страдает как психическим, так и физическим заболеванием, симптомы и лечение которого усложняют друг друга. Вторая категория включает в себя пациентов, которые испытывают психические проблемы из-за состояния здоровья и его лечения. Например, онкобольные страдают от депрессии, потому что у них рак и они не знают как долго смогут прожить. Третий вид называется соматоформным расстройством, при котором человек с психическим заболеванием испытывает один или несколько физических симптомов, даже если у него нет связанных с ним диагнозов.

Прежде чем приступить к лечению, целью которого является устранение психосоматических расстройств, необходимо детальное обследование и подтверждение диагноза, что это действительно психосоматическое заболевание. Психосоматические расстройства — это физическое выражение эмоциональных страданий, которые невозможно преодолеть психически, что часто проявляется в форме аутоиммунных заболеваний.

Задача психотерапии в случае психосоматического заболевания состоит в том, чтобы понять, какие аспекты эмоциональной жизни пациента влияют на организм и благодаря этому пониманию, вернуть их мышление и взгляды на вещи так, чтобы психосоматика исчезла.

Психические заболевания и расстройства

Существует много категорий психических болезней и аномальных форм человеческого поведения и личности. Тревога или страх, мешающие жить и нормально функционировать, могут быть классифицированы как тревожное расстройство. Общепризнанные категории включают специфические фобии социального и панического характера, агорафобию, обсессивно-компульсивный синдром и посттравматическое стрессовое расстройство.

Перепады настроения с необычайно интенсивной и устойчивой грустью известны как униполярная депрессия. Более мягкая, но продолжающаяся депрессия может быть диагностирована как дистимия. Для биполярного расстройства или маниакальной депрессии характерны мания или гипомания, а психиатрические заболевания с нарушением восприятия реальности включают шизофрению и бредовое состояние.

Личность человека определяет его фундаментальные характеристики, мысли и поведение в разных ситуациях и разное время. Различные расстройства личности классифицируются как параноидальные, шизоидные и шизотипические. Некоторые нарушения личности иногда связаны с страхом, тревогой или зависимостью.

Если неспособность достаточно приспособиться к жизненным обстоятельствам продолжается в течение трех месяцев после определенного события или ситуации и заканчивается в течение шести месяцев после прекращения или устранения стресса, его можно классифицировать как расстройство адаптации.

Нарушения пищевого поведения связаны с непропорциональным, практически параноидальным беспокойством в вопросах питания и веса. Речь идёт про такие психические заболевания как анорексия, булимия или расстройство пищевого поведения. Нарушения сна и бессонница, связаны с нарушением нормальной структуры сна или ощущением усталости, несмотря на то, что сон выглядит нормальным.

Люди, которые не могут противостоять определенным побуждениям или импульсам, вредны для самих себя или других людей, могут быть диагностированы, как имеющие расстройство импульсного контроля: клептомания, дисморфофобия или пиромания. Различные поведенческие пристрастия, такие как игровая зависимость, разрушают людям семьи и жизнь. Когда человек продолжительное время принимает наркотики или алкоголь, ему однозначно нужна психиатрическая помощь.

Психотерапия в частной клинике «IsraClinic»

Исследования последних лет показали, что эффективность психотерапевтического лечения не зависит от вида психотерапии, а зависит от эффективности коммуникации между пациентом и психотерапевтом. Нередко в начале работы пациент не может сформулировать свою проблему, понять, что ему мешает, и задача врача-психотерапевта помочь ему разобраться в себе, признать, направить и сопроводить пациента в решении своих проблем.

Основные задачи психотерапии:        

Предоставить возможность разобраться в себе и своей жизни
Обсудить проблемы с другого ракурса, взглянуть на ситуацию «со стороны», попытаться найти альтернативное решение
Стимулировать внутренние ресурсы пациента на решение проблемы
Используя различные техники, помочь пациенту избавиться от отрицательных эмоций, разрешить обиды прошлого, проработать самооценку, улучшить память и внимание, обучить самоконтролю, коммуникативным методикам. Нередко при наличии психиатрической проблемы человек обращается за помощью к родственникам, друзьям и ждет от них помощи, поддержки и разрешения проблемы, но этого не происходит, и проблема только усугубляется

В медицине существует негласное правило, которое звучит так: врачи не должны лечить своих близких. Такое правило появилось не зря, ведь при этом теряется объективность — у близких может быть свое видение ситуации, свой жизненный опыт и, в конце концов, свои психологические проблемы. Только специалист после тщательного обследования, установления проблемы или диагноза, используя специальные методики, может помочь разрешить существующие проблемы

Нередко при наличии психиатрической проблемы человек обращается за помощью к родственникам, друзьям и ждет от них помощи, поддержки и разрешения проблемы, но этого не происходит, и проблема только усугубляется. В медицине существует негласное правило, которое звучит так: врачи не должны лечить своих близких. Такое правило появилось не зря, ведь при этом теряется объективность — у близких может быть свое видение ситуации, свой жизненный опыт и, в конце концов, свои психологические проблемы. Только специалист после тщательного обследования, установления проблемы или диагноза, используя специальные методики, может помочь разрешить существующие проблемы.

Специалисты «IsraClinic» в Израиле при проведении психотерапии руководствуются следующими принципами

 • Работать всегда во благо пациента
 • Абсолютной конфиденциальности
 • Открытости информации о ходе лечения для пациента
 • Информирования пациента о методах психотерапии и предоставления ему выбора того или иного метода
 • Необходимости и достаточности назначений
 • Вести предельно честный диалог с пациентом
 • Не обещать того, в чем специалист сомневается

Механизм взаимодействия боли и пониженного настроения

Существуют два механизма взаимодействия боли и пониженного настроения: депрессия как следствие хронической боли и хроническая боль как следствие депрессии.

Депрессия как следствие хронической боли. Совершенно очевидно, что у человека, страдающего постоянной болью, редко бывает хорошее настроение. В этом случае речь может идти о смешении депрессивного расстройства с хроническом болью. Лечение таких пациентов должно проходить под наблюдением двух врачей – психиатра и специалиста по хронической боли. Такая терапия является наиболее эффективной и приводит к отличным результатам.

Хроническая боль как следствие депрессии. Наша душа не может выразить свою боль иначе, как языком тела. Мы часто сталкиваемся с тем, что больной депрессией испытывает болевой синдром – это называется соматизацией (телесные жалобы как проявление психологического дистресса). По нашей статистике, до 50% пациентов с диагнозом «депрессия» говорят о том, что они испытывают боль в той или иной степени

В данном случае также очень важно проводить комплексное лечение как у специалиста по боли, так и у психиатра.

Достаточно сложно ответить на вопрос, что первично, но когда мы говорим о хронической боли, мы говорим о депрессии, и наоборот.

Психосоматика запора у взрослых

Поскольку акт дефекации является отчасти произвольным процессом, на него большое влияние оказывают психологические факторы. Человек в состоянии произвольно задерживать дефекацию на некоторое время. Это может, например, происходить во время переезда, когда нет привычной обстановки для отправления надобности или тем более, если человек испытывает чувство брезгливости по отношению к общественным туалетам. Задержку опорожнении кишечника также могут вызывать эмоциональные стрессы: спешка, конфликты, страх, психическое перенапряжение, длительное нарушение режима работы и отдыха. Причина психогенного запора – почти всегда спазм толстого кишечника из-за фрустраций.

К психогенным причинам запора кроме этого относятся депрессивные состояния. Адиарея может быть симптомом депрессии – входит в депрессивную триаду Протопопова: расширенные зрачки, учащенный пульс и запоры.

Естественной является дефекация по утрам. Физиологически это вызвано тем, что сдвинувшееся за ночь к выходу содержимое кишечника начинает давить на стенки прямой кишки. В мозг идет сигнал: «Не грех бы и облегчиться». Но психологический дискомфорт сбивает привычку к ежедневной стулу. Частое подавление дефекационного рефлекса приводит к следующему. Сигнал позыва в туалет начинает формироваться с задержкой. За время этой задержки каловые массы уплотняются, что уже чисто на физическом уровне затрудняет процесс освобождения от них. В свою очередь это приводит к ослаблению мышечных волокон кишечника. Это опять приводит к задержке кала ну и соответственно, к уплотнению.

В свою очередь, неправильное использование слабительных препаратов может усугубить проблему, поскольку ухудшается способность кишечника к самостоятельному освобождению от отходов. Неумеренное применение слабительного – не всегда лечение адиареи. При дальнейшем развитии проблема запора становится уже болезненной буквально, особенно если копростаз вызвал осложнения: анальные трещины и геморрой. У человека из-за болезненных ощущений начинает образовываться страх перед дефекацией. Все вместе взятое: ослабление дефекационного рефлекса, ослабление кишечной мускулатуры, страх перед большой нуждой – все это приводит к образованию замкнутого круга.

Если состояние запора сильно усугубляется чувством страха, то может происходить спазм ануса. Для устранения страха необходима помощь психолога. Возможно применение успокоительных. В тяжелых случаях дело доходит до транквилизаторов или антидепрессантов.

По психосоматике считается, что к запору предрасполагают следующие факторы:

 • негативные эмоции — злость и страх вызывают сужение кишки. Страх перед переменами провоцирует копростаз
 • черты характера – замкнутость, упрямство способствуют затору в прямой кишке. Педантичность — привычка к строгому режиму дня, подсознательно не дает воспользоваться туалетом при возникновении спонтанного желания.

Психосоматика запора у взрослых также могут быть обусловлена травмами детства:

 • Если в раннем детстве родители кричали на малыша или били его, если он не удерживался, то возможно образование страха при пользовании туалетом
 • Если ребенок долго сидел на горшке, а домашние  запугивали его образованием геморроя. Опять возникает страх и в зрелом возрасте человек не может полностью расслабиться на унитазе и полностью опорожниться
 • Страх перемен.  При разводе родителей малыш может принимать вину близких на себя. Ребенок винит себя в том, что приходилось менять жилье, садик, школу.

Психосоматика запора у взрослых женщин

Отмечено, что у женщин запоры наблюдаются чаще, чем у мужчин. Этот факт объясняется следующим. Поскольку женщины более склонны тратить деньги, то это может ими подсознательно компенсироваться «экономностью» в другой сфере – кал удерживается.

Психосоматика ожирения

Избыточная масса тела— это актуальная проблема в наше время, потому что почти треть населения страдает от полноты. В большей степени из-за лишнего веса переживают представительницы прекрасного пола, потому что они всегда озабочены своим внешним видом. Ожирение появляется из-за внутренней пустоты. С помощью еды женщина пытается заполнить ее и получить недостающие положительные эмоции. Очередное вкусное блюдо снижает тревожность и поднимает настроение.

С проблемой нужно бороться, иначе патология будет прогрессировать. Прежде всего, следует обнаружить внутреннюю психологическую причину лишнего веса. Только после этого можно начинать полноценное лечение. Оно подразумевает использование методов психотерапевтической коррекции ─ самоанализа и гипноза. Дополнительно, назначаются таблетки, влияющие на сон, настроение и эмоции. Среди них:

 • антидепрессанты;
 • седативные препараты;
 • нейролептики;
 • транквилизаторы.

Рекомендуем почитать: Как настроить себя на похудение

Аллергические заболевания

Аллергия у взрослых ─ следствие того, что человек не принимает что-то в себе или окружении. Имеет значение локализация высыпаний. К примеру, поражение рук, свидетельствует о нежелании что-либо делать.

Для лечения аллергии используется множество методов:

 • медитации;
 • йога;
 • суггестия;
 • гипноз;
 • массаж биологически активных точек;
 • травяные настои с седативным эффектом.

Скорость выздоровления в каждом конкретном случае зависит от типа патологии и ее сложности. Обычно, для перестройки организма требуется много времени. Ведь нужно осознать все негативные мысли и эмоции, а потом проработать их.

Депрессия у мужчин

К сожалению, мужчины не спешат обращаться за помощью к специалистам. Это во многом связано с определенной ролью, которую накладывает на мужчин современное общество, со стигматизацией психиатрии и психотерапии, в отсутствии психогигиены и знаний об особенностях психологического состояния в стрессовых ситуациях. Поэтому очень часто мужчины с депрессией попадают к врачу-психиатру в очень тяжелом состоянии, часто с сопутствующими диагнозами, такими как алкоголизм, панические атаки, тревожное расстройство.

Важно вовремя распознать симптомы депрессии у мужчин:

 • Сниженное настроение, апатия
 • Злоупотребление алкоголем или наркотиками
 • Гнев, ярость, агрессия
 • Конфликты в семье и на работе
 • Ограничение социальных контактов
 • Проблемы со сном (бессонница или наоборот чрезмерная сонливость)
 • Тревога, беспокойство

Как правило, катализатором депрессии у мужчин является стрессовая ситуация – проблемы на работе, финансовые трудности, потеря близкого человека, предстоящий развод, проблемы со здоровьем у себя или близких. Очень часто мужчины предпочитают решать проблемы с помощью алкоголя, нередко на фоне депрессии развивается алкоголизм.

Псориаз

Заболевание возникает из-за негативного отношения к себе. Бляшки и высыпные элементы— это отражение самоуничижительных мыслей человека. В группу риска попадают следующие лица:

 • с повышенной тревожностью;
 • зависимые от мнения окружающих;
 • испытывающие недостаток внимания;
 • трудоголики;
 • имеющие комплекс вины.

Лечение заключается в выявлении скрытых проблем и комплексов, присутствующих на бессознательном уровне. Психотерапевт помогает изменить мышление, учит правильно реагировать на внешние события. Хорошие результаты достигаются при дополнительном употреблении медикаментозных препаратов и прохождении физиотерапевтических процедур.

Определение и лечение инсулинорезистентности

Что такое инсулин и глюкоза?

Инсулином называют гормон, образующийся в эндокринных клетках поджелудочной железы. Он влияет на все происходящие в тканях обменные процессы, но основная его функция – уменьшение количества глюкозы в крови. Также этот гормон улучшает обмен белков и жиров, регулирует активность ферментов, которые расщепляют жиры и гликоген.

Глюкозой называют моносахарид, это продукт распада поли- и дисахаридов. Когда мы принимаем пищу, количество глюкозы в крови повышается, а поджелудочная железа начинает производить инсулин, который доставляет глюкозу к клеткам.

Инсулин выполняет ряд важнейших функций:

 • уменьшает аппетит;
 • нормализует белковый обмен;
 • обеспечивает доставку питательных веществ к клеткам;
 • предотвращает разрушение мышц;
 • помогает печени запасать глюкозу в виде гликогена (энергетического резерва, способного восполнить нехватку глюкозы в экстренных ситуациях).

Но повышенный уровень этого гормона блокирует применение гликогена, препятствует расщеплению жировой ткани, уменьшает возможность использования жира для производства энергии.

Как развивается инсулинорезистентность

Для нормального функционирования организма уровень инсулина должен быть оптимальным. А если клетки становятся устойчивыми к гормону и не могут его эффективно использовать, то развивается инсулинорезистентность. То есть в организме вырабатывается больше инсулина, чем необходимо. Если не предпринимать никаких мер, то повышается риск развития метаболического синдрома, преддиабетного состояния или сахарного диабета второго типа.

Иногда уровень инсулина повышается в связи с перееданием, частыми стрессами, нарушением сна, бактериальными инфекциями, беременностью. Под действием определенных факторов такая физиологическая инсулинорезистентность может обрести патологический характер. Обычно это происходит в связи с генетическими особенностями, длительным приемом некоторых лекарственных препаратов, постоянного несбалансированного питания, ожирения, малоподвижного образа жизни, вредных привычек.

Признаки инсулинорезистентности

Основными признаками данного состояния являются:

 • повышенный уровень сахара и триглицеридов в крови;
 • жировые отложения в области живота;
 • сложности с нормализацией веса;
 • высокое давление;
 • постоянное чувство жажды и голода;
 • депрессия;
 • нарушение сна;
 • периодическое онемение конечностей, судороги или покалывание в конечностях;
 • ухудшение зрения;
 • частое головокружение;
 • шероховатость и дряблость кожи;
 • темные круги под глазами;
 • образование трещин на пятках;
 • огрубение кожи на коленях и локтях.

Подписывайтесь на Эконет в 

Для постановки точного диагноза необходимо пройти лабораторное обследование.

Лечение при инсулинорезистентности

Первое что необходимо сделать – это нормализовать вес. Достичь цели можно за счет правильного питания либо физнагрузки.

В крови поддерживается оптимальный уровень сахара, когда во время еды уровень инсулина повышается, а после снижается

Важно соблюдать равные промежутки между приемами пищи, чтобы уравновесить процесс сжигания и накопления жира. При инсулинорезистентности важно сбалансировать рацион

Оптимальную схему питания сможет подобрать врач, в данном случае все индивидуально.

Приведем несколько общих рекомендаций по питанию при инсулинорезистентности. Следует исключить из рациона:

1. Быстрые углеводы – муку, сахар, сладости.

2. Газированные напитки.

3. Алкогольную продукцию.

4. Полуфабрикаты.

5. Фаст-фуд.

Необходимо употреблять больше овощей, свежих фруктов, натурального нежирного мяса (птицы, телятины), морепродуктов и рыбы жирных сортов, цельных злаков, орехов.

Что касается физической нагрузки, то она позволяет инсулину лучше работать. Оптимального эффекта удается достичь путем сочетания силовых и аэробных тренировок. Но помните, что любое заболевание легче предотвратить, чем лечить, поэтому заботьтесь о своем здоровье и своевременно проходите диагностику.опубликовано econet.ru.

Подписывайтесь на наш youtube канал!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! econet

Как избавиться от психосоматики

Для лечения психосоматических заболеваний современная психотерапия использует следующие методы:

 • гештальт-терапию;
 • когнитивно-поведенческую;
 • телесно-ориентированную
 • гипно-суггестивную;
 • нейролингвистическое программирование.

Также широко применяются медикаментозные препараты, йога, фиотерапия, остеопатия, мануальная терапия.

Чтобы самостоятельно избавиться от психосоматики, специалисты советуют внести коррекцию в свой образ жизни. Они дают следующие рекомендации:

 • ежедневно выполнять утреннюю зарядку;
 • увеличить двигательную активность;
 • регулярно выполнять комплекс упражнений для укрепления мышц;
 • правильно питаться (исключить вредные продукты, жирные и жареные блюда);
 • увеличить потребление воды (до 2 литров в день).

Очень важно стараться сохранять положительный настрой. Для этого подойдут различные техники:

 • переключения;
 • самовнушения;
 • расслабления.

Гипноз

Данный способ подразумевает контролируемое вхождение в транс. Методика помогает установить скрытые причины расстройства, расслабиться, избавиться от стресса, восстановить сон и укрепить здоровье. Обязательное условие для проведения сеансов— установление доверительных отношений между гипнотерапевтом и пациентом.

С помощью гипноза можно заменить существующие негативные установки у человека на позитивные и жизнеутверждающие. Эффект сохраняется в течение продолжительного времени.

Народные средства

Народные методы— это не основное лечение, а лишь дополнение к основной терапии. Используются травы и растительные экстракты, актуальные для конкретного заболевания. К примеру, при гипертонической болезни хороший лечебный эффект оказывает отвар календулы. При язвенной болезни целесообразно употребление капустного сока. Все средства назначаются только с разрешения лечащего врача.

У детей

Дети в большей степени подвержены психосоматическим заболеваниям, так как склонны к повышенной чувствительности и эмоциональности. Распространенные причины возникновения патологий:

 • недостаток внимания матери или гиперопека;
 • рождение еще одного ребенка в семье;
 • эмоциональное потрясение (развод родителей, потеря близкого человека или питомца);
 • напряженные отношения внутри семьи;
 • трудности с адаптацией в коллективе (детском саду или школе).

У детей психосоматические расстройства лечатся с помощью опосредованных методик, в основе которых лежит игровая деятельность. Среди них:

 • музыкальная терапия;
 • танцевально-двигательная терапия;
 • игровая терапия;
 • песочная психотерапия;
 • арт терапия.

Что такое транскраниальная магнитная стимуляция?

Ограниченные возможности медикаментозной терапии привели к разработке новой технологии лечения депрессии. Это глубокая транскраниальная магнитная стимуляция. Депрессия возникает, если во внутренних структурах головного мозга нарушена нейронная система положительного подкрепления. Технология немедикаментозного лечения депрессии глубокой транскраниальной магнитной стимуляцией от компании Brainsway, запатентованная Национальным институтом здравоохранения США, открывает возможности для прямой и неинвазивной активизации ключевых структур головного мозга, которые отвечают за систему положительного подкрепления. При этом используются нейронные сети, силы электромагнитного взаимодействия и энергия (слабее той, что испускается мобильным телефоном), направленная на структуры мозга.

Сейчас в медицинском центре «Хадасса» доступно лечение депрессии, одобренное клиническим сообществом, безопасное и эффективное даже для тех пациентов, которым не помогают лекарственные препараты. Лечение депрессии по технологии глубокой ТМС уже прошли тысячи пациентов, и у них так и не проявились выраженные побочные реакции. Им не потребовались ни госпитализация, ни анестезия.

Диаграмма слева представляет результаты многоцентрового исследования, проведённого двойным слепым методом в 20 ведущих институтах по всему миру на 230 пациентах, страдающих большим депрессивным расстройством, которые до применения глубокой ТМС не реагировали на традиционное лечение депрессии либо имели противопоказания к терапии антидепрессантами.

Это клиническое исследование соответствовало требованиям FDA и подтвердило безопасность и хорошую переносимость глубокой ТМС, как новаторского немедикаментозного метода лечения депрессии: у подавляющего большинства пациентов не возникло никаких побочных эффектов.

Для получения более подробной информации о лечении депрессии в Израиле в клинике Хадасса заполните форму:

Диагностика хронических болей

Диагностировать хронические боли можно по характерным жалобам пациента, по его общему самочувствию. Наиболее часто хронические боли проявляются в спине, в области позвоночника, эпигастрии и в области сердца. Пациент может ощущать боль и в других частях тела. Диагностировать хронические боли можно на основании следующих симптомов:

 • постоянные жалобы пациента на боли в определенном месте;
 • постоянно сниженное настроение;
 • депрессивное состояние;
 • конфликтные ситуации в семье или на работе;
 • перенесенное ранее заболевание;
 • частые головные боли.

На самом деле, при хронических болях пациентам, прежде всего, показана консультация у психолога или психотерапевта, который сможет эффективно выявить причины хронических болей (болезнь или психосоматика) и начать лечение. 

Отметим, что в развитых странах любой кандидат на хирургическое лечение позвоночника проходит психиатрическую диагностику, так как достаточно часто бывает такая ситуация, при которой органических причин для объяснения боли просто нет. Если провести небольшой эксперимент и сделать компьютерную томографию у 100 человек с улицы, то лишь в 25% результат исследований покажет грыжу межпозвоночного диска, хотя особых болей при этом пациенты не испытывают. Вместе с тем у 75% людей с хронической болью при обследовании не обнаруживается никакой органической патологии.   

Причины депрессии

Большинство психотерапевтов и психологов считают, что депрессия вызывается социально-психологическими факторами при их наложении на определенные психологические особенности личности. Так, у любящего стабильность человека депрессия может возникнуть при изменении социальных и экономических условий жизни. А тот, кто любит риск, может впасть в хандру из-за однообразной жизни.

Психотерапевт А. Лобазова утверждает, что соматика при депрессии возникает не по причине плохого настроения, а в связи с нарушением мозгового кровотока и метаболизма. Это когда некоторые части мозга не получают кислород и другие питательные вещества. Отсюда мозг начинает работать некорректно, а некоторые его части погибают от голода.

Еще одной причиной депрессии как заболевания А. Лобазова выделяет то, что, в зависимости от того, что человек ест и как реагирует на стресс, химический состав мозга постоянно меняется. При этом часто возникает дисбаланс в гормональной системе (нехватка одних и преимущество других), что напрямую влияет не только на настроение человека, но и на состояние органов.

Согласно еще одной теории, возникновение депрессии связано со срабатыванием защитного механизма психики человека. Это – сигнал о том, что в жизни человека наступил этап, когда необходимы серьезные перемены. Если вовремя заметить этот сигнал, то депрессия сможет выполнить свою полезную функцию (помочь осуществить эти перемены, несущие новый позитивный взгляд на мир и на свою жизнь).

Но если человек ничего не хочет предпринимать ради развития самого себя, то его состояние начнет ухудшаться.

Природа и главная причина возникновения депрессии раскрываются в книге психотерапевта Александра Лоуэна «Депрессия и тело». Здесь он пишет, что многолетняя практика позволила ему выявить связь между этой болезнью и потерей веры, а депрессивный человек – это человек без веры.

Вера у человека начинает развиваться в раннем детстве. Так, Лоуэн пишет, что именно во взаимоотношениях родителей и детей последними приобретается вера: сначала дети приобретают веру в родителей, потом веру в себя, и только потом – веру в мир.

Но если родитель ошибочно выстраивает взаимоотношения с ребенком, начинает с ним «играть» и подрывает доверие к себе, то в ребенке начинает разрушаться вера в родителя. Отсюда начинаются проблемы и с верой в себя, и в мир.

Оцените статью
Добавить комментарий